Actual Footage ng “Laglag Bala” Mudos sa NAIA

Si Lane Michael White ang biktima sa video na ito na nakuha ng kanyang ina na si Eloisa Zoleta kung…

add comment